Види діагностики слуху у дітей (науковий опис)

ac40_300_1885© Елена Соколова, PhD (Отоларингологія)

Методи дослідження слуху у дітей раннього віку поділяються на 2 групи.

 • Поведінкова аудіометрія – спостереження за реакціями, зміною поведінки дитини при пред’явленні звуку. У поведінковій аудіометріі виділяють:
  • Безумовно-рефлекторний метод – заснований на спостереженні за безумовними реакціями дитини на звук.
  • Умовно-рефлекторні методи – засновані на виробленні умовних рефлексів на звукову стимуляцію (виробленні рухової, поведінковій або словесної реакції на звук).
 • Об’єктивні (фізіологічні) методи дослідження – вимір фізичних параметрів або реєстрація фізіологічних реакцій слухового аналізатора на звукове подразнення. Об’єктивні методи дослідження не вимагають активної участі у процесі обстеження самого пацієнта, можуть бути проведені в стані сну або під наркозом.

Поведінкова аудіометрія

Безумовно-рефлекторний метод

У дітей віком до 7 місяців стан слуху перевіряють за допомогою оцінки безумовних рефлексів на звук. У деяких випадках безумовно-рефлекторну аудіометрію проводять більш старшим дітям, якщо інші поведінкові методи дослідження слуху (умовно-рефлекторну або ігрову аудіометрію) провести не вдається. Безумовно-рефлекторну аудіометрію проводять, використовуючи генератори звуку, педіатричні ручні аудіометри, побутові предмети, що звучать, «гучні» іграшки (брязкальця, барабани, пищалки).

pa5diagn600

Малюнок 1. Безумовно-рефлекторна аудіометрія за допомогою ручного педіатричного аудіометра PA5 виробництва Interacoustics, Данія.

У відповідь на звукову стимуляцію медсестра або лікар відзначає наявність або відсутність безумовних рефлексів дитини на звук, серед них, основні:

 • рефлекс Моро – рух тремтіння руками і ногами, дитина витягає руки і ноги, а потім знову підтягує їх до тіла;
 • кохлеопальпебральний рефлекс – стискання повік із закрититими очима або швидке закривання  вік з  відкритими очима;
 • дихальний рефлекс – за глибоким вдихом випливає 5-10-секундна затримка дихання, після якої дихання знову нормалізується;
 • Ауропальпебральний рефлекс Бехтерева – миготіння і активність повік;
 • ауропупілярний рефлекс Шуригіна – розширення зіниці.

Безумовні рефлекси новонароджених згасають віком приблизно 3-5 місяців і починають розвиватися перші орієнтовні реакції. При проведенні безумовно-рефлекторної аудіометріі дітям старше 6-7 місяців звертають увагу на зміну поведінки у відповідь на акустичні сигнали, такі як:

 • зміни міміки;
 • поворот чи рух голови;
 • рух очима і бровами;
 • смоктальна активність – завмирання або сильне смоктання;
 • зміна дихання, рух руками і / або ногами.

Безумовно-рефлекторна аудіометрія має істотні недоліки. Реакція дитини на звук залежить від стану дитини: може бути різна, якщо дитина голодна, примхлива, сонна або навпаки – хоче спати. Багато дітей (у тому числі і нормально чуючі) реагують на гучний звук, що не дозволяє точно визначити пороги чутності.

Результати безумовно-рефлекторної аудіометріі носять орієнтовний характер.

Умовно-рефлекторні методи

Умовно-рефлекторна аудіометрія

Умовно-рефлекторну аудіометрію проводять дітям у віці від 7-8 місяців до 3-х років.

У Центрі ЕРГО-Я умовно-рефлекторну аудіометрію проводять у звуковому полі за допомогою унікального комп’ютерного дитячого ігрового аудіометричного комплексу (ДІАК). Він складається з клінічного аудіометра Interacousrics, двох гучномовців, з’єднаних із зовнішнім входом аудіометра, розташованих на спеціальній підставці ліворуч і праворуч від місця розташування обстежуваної дитини на відстані 1 м від голови. У комплект установки також входять два монітори, розташованих зліва і праворуч від обстежуваної дитини, на екрані яких з’являються анімовані зображення для формування у дитини умовного рефлексу на звук. У дитини виробляють умовний рефлекс на звук, привчаючи її повертати голову у бік, звідки виходить звук. Як підкріплення рефлексу, використовують монітор з виникаючим на ньому анімованим зображенням. Результати умовно-рефлекторної аудіометрії в меншій мірі залежать від стану і настрою дитини, ніж результати безумовно-рефлекторної аудіометрії.

Метод умовно-рефлекторної аудіометріі дозволяє визначити частотноспецифічні пороги чутності для лівого і правого вуха.

Малюнок 2. Умовно-рефлекторна аудіометрія

Малюнок 2. Умовно-рефлекторна аудіометрія

Дитяча ігрова аудіометрія

За допомогою ігрової аудіометріі проводять дослідження слуху дітям віком від 3 до 7 років. Для проведення дослідження слуху методом ігрової аудіометріі дітей спочатку навчають слухати звуки і реагувати на них шляхом участі в ігровій ситуації: перекладати кубики з однієї коробки в іншу, знімати або нанизувати кільця пірамідки. Дослідження порогів чутності починають, переконавшись, що дитина розуміє завдання і може його виконати. Звуки від аудіометра надходять у вухо дитини через головні або кісткові телефони.

Ігрова аудіометрія дозволяє визначити частотноспецифічні пороги чутності повітряно і кіснопроведених звуків для кожного вуха.

Рисунок 3. Игровая аудиометрия

Малюнок 3. Ігрова аудіометрія

Об’єктивні методи обстеження слуху, їх фізіологічний сенс і діагностична цінність

До об’єктивних методів дослідження слуху, застосовуваних педіатричною аудіологією відносяться наступні.

Імпедансна аудіометрія- вимір акустичної провідності середнього і внутрішнього вуха у відповідь на звук.

Тімпанометрія – вимір значень акустичної провідності при вимірюванні тиску повітря у зовнішньому слуховому проході. Для проведення тесту акустичний зонд за допомогою вушного вкладиша поміщають у зовнішній слуховий прохід. При цьому тиск у зовнішньому слуховому проході змінюється від + 200 мм до – 400 мм водяного стовпа. Прилад реєструє зміну параметрів відбитого від барабанної перетинки звуку. При спокійній поведінці дитини дослідження займає менше хвилини.

Результати тімпанометрії застосовуються для оцінки стану рухливості барабанної перетинки, середнього вуха, ланцюга слухових кісточок.

Акустична рефлексометрія – вимір значень акустичної провідності структур зовнішнього і середнього вуха при скороченні стременного м’яза середнього вуха, викликане гучними звуками.

Результати акустичної рефлексометрії застосовуються для діагностики кондуктивної і сенсоневральної приглухуватості, ураження слухового нерва, стовбура головного мозку, лицьового нерва.

Малюнок 4. Імпедансометрія

Малюнок 4. Імпедансометрія

Реєстрація викликаної отоакустичної емісії (ОАЕ) – реєстрація надзвичайно слабких звукових коливань, що генеруються зовнішніми волосковими клітинами внутрішнього вуха у відповідь на звукову стимуляцію. ОАЕ реєструють при спокійному стані дитини за допомогою зонда, розташованого у зовнішньому слуховому проході. Дослідження безболісне, тривалість від 30 секунд до 3 хвилин.

Результати реєстрації викликаної отоакустичної емісії застосовуються для оцінки стану зовнішніх волоскових клітин внутрішнього вуха.

Рисунок 5. Регистрация вызванной отоакустической эмиссии с помощью модульного прибора Titan, производство Interacoustics, (Дания).

Малюнок 5. Реєстрація викликаної отоакустичної емісії за допомогою модульного приладу Titan, виробництво Interacoustics, (Данія).

Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) – виявлення електрофізіологічної активності внутрішніх волоскових клітин равлика внутрішнього вуха, слухового нерва і стовбура головного мозку у відповідь на звукові стимули.

Результати реєстрації КСВП застосовуються для скринінгу слуху новонароджених і дітей молодшого віку, виявлення синдрому слухової нейропатії, діагностики центральних і периферичних порушень органу слуху, оцінки порогів чутності аудіометричних частот.

Малюнок 6. Реєстрація КСВП

Малюнок 6. Реєстрація КСВП

Значення видів діагностики слуху у дітей

Перераховані вище види діагностики слуху новонароджених, дітей грудного та дошкільного віку є обов’язковими компонентами комплексної об’єктивної діагностики слуху. Аналіз результатів тестів дозволяє лікарю виявити характер слухового порушення, визначити ступінь зниження слуху і розробити правильну тактику лікування і слухо-мовної реабілітації дитини, правильно підібрати і налаштувати слухові апарати.

Окремі тести можуть проводитися дітям за направленням лікарів-отоларингологів, сурдологів, неонатологів, педіатрів для уточнення діагнозу, скринінгу слуху, спостереження за динамікою лікування дитини, наприклад при гострому отиті.

Дорогі батьки! Професійна своєчасна діагностика слуху у дітей дозволяє своєчасно і правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини, допоможе дитині з порушенням слуху навчитися мови і стати повноцінним членом суспільства.

Наш багаторічний досвід надання висококваліфікованої слухової допомоги дітям допоможе вам. Звертайтеся до нас у Центр “ЕРГО-Я”.

За додатковою інформацією про комплексну об’єктивної діагностики слуху у дітей звертайтеся у Центр “ЕРГО-Я” у м. Львові.