Слухопротезування

poterisluha300-150_1663Слухопротезування – вид медичної сурдологічної допомоги дітям і дорослим з порушенням слуху шляхом компенсації такого порушення за допомогою слухових апаратів (СА), приладдя та допоміжних пристроїв до них.

В Україні і розвинених країнах слухопротезування вважають лікуванням, а слухові апарати – медичними виробами.

Мета слухопротезування – досягнення найкращого сприйняття оточуючих звуків і чіткість мовлення, і, таким чином, найкращої якості життя з наявним у пацієнта слухом. Ця мета досягається шляхом найбільш точної відповідності конструкції, дизайну, функцій і властивостей слухового апарату характеру зниження слуху та слухової проблеми, віком, видом діяльності, умовами життя, індивідуальними потребами і особливостями, а також даними медичної діагностики вуха і слуху.

Ефективність слухопротезування – ступінь відновлення соціальної функції слуху, перш за все можливостей слухоречевого спілкування. Щоб бути ефективним, слухопротезування здійснюється після ретельної медичної діагностики слуху, в поєднанні з медикаментозним лікуванням, постійним лікарським наглядом (диспансеризацією), а у дітей – також сурдопедагогічним слухоречевим розвитком.

Процес слухопротезування включає призначення лікарем застосування слухового апарату та інших методів лікування, вибір типу і моделі СА, зняття лікарем зліпка зовнішнього вуха і або виготовлення з цього зліпку вуха індивідуального апарату, або анатомічно-комфортну установку стандартного слухового апарату за допомогою індивідуального вушного вкладиша, виготовленого за зліпком вуха, програмування (цифрове налаштування, вимір створюваного апаратом звуку безпосередньо у вусі (верифікація СА), перевірка сприйняття мови і інших звуків через СА, перевірка відсутності дискомфорту і свисту (в разі невірної установки або програмування), перевірка взаємодії слухових апаратів між собою ( при використанні слухових апаратів з бінауральним взаємодією) і з допоміжними пристроями (такими як ConnectLine), рекомендації лікаря і навчання користуванню і звикання до апарату, а у дітей – також розвиток слуху та мовлення сурдопедагогом.

Слухопротезують обидва вуха (бінауральне слухопротезування) у всіх випадках, коли немає протипоказань бінаурального слухопротезування.

Вік слухопротезування не обмежений, але на практиці слухопротезування стає можливим у новонароджених і грудних дітей у віці 3-6-ти місяців – тоді, коли у них виявлено порушення слуху (слуховим скринінгом) і проведена ретельна діагностика слуху. У практиці “ЕРГО-Я” ми рекомендуємо такі ж цільові терміни, як і програми раннього виявлення та допомоги дітям з порушенням слуху Канади, США, Великобританії, Данії та інших розвинених країнах:

  • Слуховий скринінг – протягом 1-го місяця після народження,
  • Рання діагностика слуху – до 3-х місяців, і
  • Слухопротезування – до 6-ти місяців.

Світова і наша багаторічна практика показала, що діти, слухопротезувані правильно і в потрібні терміни, досягали найкращих результатів слухоречевого розвитку, освіти, і соціально-трудових успіхів – нарівні з їх нормально чуючими однолітками.

Невдачі слухопротезування – це випадки, коли ефективність слухопротезування невисока. Найчастіше вони пов’язані з неповною, неякісною, або навіть помилковою діагностикою, наприклад, викликаною помилками аудиометрії.

Приклади невірної діагностики, що призвела до невдачі слухопротезування:

  • При аудіометрії не зміряли поріг слухового дискомфорту (неприємно гучних звуків) і рекомендували занадто потужний СА або СА без компресії звуку, що викликає неприємні відчуття (дискомфорт) або навіть біль
  • Не виконали імпедансометрія і не виявили захворювання середнього вуха, що утрудняє проведення звуку і знижує його гучність, і рекомендували занадто слабкий слуховий апарат, який дає пацієнтові очікуваного результату.
  • Обстежили дитину методами імпедансометрії, отоакустичної емісії і коротколатентних слухових викликаних потенціалів тільки на клацання широкосмугових звукових стимулів. Але не оцінили пороги чутності на аудіометричних частотах. В результаті, налаштували посилення слухового апарату дуже приблизно, але точний підбір і налаштування частотної характеристики слухового апарату виявилися неможливими через відсутність необхідних для цього даних порогів чутності на аудіометричних частотах.

Невірна діагностика може призводити навіть до зворотного результату – погіршення слуху. Наприклад, до нас на прийом привели дитину з потужними СА, який дитині не допомагав. Ретельною діагностикою об’єктивними методами ми встановили, що у дитини була повністю збережена функція середнього і внутрішнього вуха, але було встановлено центральне порушення слуху, яке вимагало зовсім іншої тактики реабілітації. В такому випадку потужний СА не тільки не допомагав, але міг пошкодити чутливі волоскові клітини внутрішнього вуха. На щастя, точна діагностика допомогла цьому запобігти.

Саме тому Центр “ЕРГО-Я” так ретельно підходить до діагностики слуху.

Невисока ефективність слухопротезування може бути обумовлена також невірним вибором типу і моделі СА, поганим програмуванням (налаштуванням) СА, некомфортною вушною вкладкою, спотворенням звуку слуховим апаратом або вушною вкладкою, поганою вентиляцією вуха через вушний вкладиш, і багатьма іншими факторами.

Тому у Центрі “ЕРГО-Я” слухопротезування проводить досвідчений лікар-сурдолог за участю інженера-протезиста (акустика), медсестри, а у дітей – також і сурдопедагога. Домогтися відповідності властивостей СА особливостям слуху допомагають досвідчені фахівці, які виготовляють в нашій спеціалізованій лабораторії індивідуальні СА і індивідуальні вушні вкладиші – за знятими лікарем зліпкам вуха і даними аудіометрії. І тому в Центрі “ЕРГО-Я” використовуються відповідні віку методики підбору та програмування (налаштування) слухових апаратів, ефективність яких для дітей і дорослих підтверджена доказовою медициною і які реалізовані в спеціальній комп’ютерній програмі Отікон Genie. А правильність встановлення слухового апарату пацієнтові підтверджується інструментальною верифікацією за допомогою Аналізатора слухових апаратів на реальному вусі (in situ), а найменших – на імітаторі вуха.