Посилення Тихої Мови – Soft Speech Booster

ssboost300_1986Можливість повноцінно чути тихі звуки є важливим не тільки для комфортного сприйняття тихої мови.

Діапазон рівнів звукового тиску звичайної розмовної мови складає 30 дБ і включає у себе тихі звуки приголосних, що є важливим для розуміння мови.

Адекватне посилення тихих звуків слуховими апаратами до останнього часу було завданням, яке складно розв’язати. У більшості випадків тихі звуки були недо- або перепосиденя. Недо посилення приводило до утруднення сприйняття тихої і нормальної розмовної мови; пере посилення супроводжувалося посиленням навколишнього фонового шуму і виникненням акустичного зворотного зв’язку.

Для вирішення завдання адекватного посилення тихих звуків у слухових апаратах Oticon на платформі Inium Sense введена нова унікальна функція слухових апаратів – Посилення Тихої Мови. Для реалізації цієї функції використовується традиційна технологія Oticon збалансованого посилення мови, яка забезпечує більш високе, на 3-4 дБ, виборче посилення тихих звуків високочастотної області.

Величина Посилення Тихої Мови для кожного пацієнта регулюється при тонкому налаштуванні слухового апарату, у залежності від порогів чутності і індивідуальних особливостей сприйняття тихих звуків. Посилення Тихої Мови у поєднанні з технологією збалансованого посилення мови дозволяє забезпечувати належне посилення тихих звуків високочастотної області. Функція Посилення Тихої Мови збільшує розбірливість тихої мови 50 дБ УЗД у середньому на 9%, а у окремих випадках – на 20%.