Електрокохлеографія

ecogr-300_1701© Юрій Соколов, PhD (Фізіологія), Елена Соколова, PhD (Отоларингологія)

Електрокохлеографія – метод аудіологічного обстеження, який використовується при діагностиці слухової нейропатії у дітей, діагностиці хвороби Меньєра, центральних слухових порушень, зокрема невряноми слухового нерва.

Електрокохлеографія (ЕКоГ) – це реєстрація самих ранніх слухових викликаних потенціалів – потенціалів равлика і внутрішньоравликової частини слухового нерва, що виникають в межах 2-3 мілісекунд після пред’явлення короткого звукового стимулу, як правило клацання. У нормі ЕКоГ реєструється при стимуляції клацанням з рівнем понад 60 дБ НПС. Для успішної реєстрації ЕКоГ активний електрод розміщують якомога ближче до равлика внутрішнього вуха.

У деяких клініках використовують інтра-тимпанальнуий запис ЕКоГ за допомогою електрода, що вводиться в порожнину середнього вуха і доторкається до стінки барабанної порожнини в безпосередній близькості до круглого вікна равлика. Цей метод дає найбільшу амплітуду ЕКоГ, але є інвазивним і може мати серйозні ускладнення – пошкодження лицевого нерва і інфекція середнього вуха.

Тому, в Центрі “ЕРГО-Я” використовується метод екcтра-тимпанальної реєстрації ЕКоГ, при якому активний електрод встановлюють в кістковому відділі зовнішнього слухового проходу. Електрод для екстра-тимпанальної ЕКоГ виготовляється у вигляді вушного вкладиша, покритого найтоншою електропровідною золотою фольгою.

ЕКоГ складається з трьох наступних компонентів:

  • Мікрофонний потенціал (МП) равлика.
  • Сумаціонний потенціал (СП) равлика.
  • Потенціал дії (ПД) слухового нерва.

Мікрофонний потенціал (МП) равлика – це змінний потенціал, що повторює частоту і полярність стимулу. У нормі МП з’являється протягом першої мілісекунди при стимуляції рівнем звукового тиску 80 дБ НПС і вище, випереджаючи основні піки коротколатентних слухових викликаних потенціалів КСВП. Особливостями МП є його фазочутливість, яка виражається в повторенні полярності стимулу. При зміні полярності стимулу (згущення або розрідження) полярність МП (напрямок піку вгору або вниз) також змінюється (Малюнок 1.)

Рисунок 1. ЭКоГ нормально слышащего уха при стимуляции щелчком уровнем 95 дБ нПС. МП – микрофонный потенциал. ПД – потенциал действия слухового нерва. Видно, что при щелчке сгущения (верхняя кривая) и разрежения (нижняя кривая) МП меняет направление (скриншот авторов).

Малюнок 1. ЕКоГ нормально чуючого вуха при стимуляції клацанням рівнем 95 дБ НПС. МП – мікрофонний потенціал. ПД – потенціал дії слухового нерва. Видно, що при натисканні згущення (верхня крива) і розрідження (нижня крива) МП змінює напрямок (скріншот авторів).

Фазочутливість МП є важливою діагностичною властивістю. При пред’явленні стимулу в фазі згущення (позитивна фаза) пік амплітуди МП спрямований догори від середньої лінії, а при пред’явленні стимулу у фазі розрідження (негативна фаза) пік амплітуди МП спрямований донизу від середньої лінії. Місцем генерації МП є нормально функціонуючі зовнішні волоскові клітини (ЗВП). Реєстрація мікрофонного потенціалу равликА є одним з ключових компонентів в діагностиці слухової нейропатії.

Сумационний потенціал (СП) равлика – генерується в органі Корті в равлику внутрішнього вуха і відображає електрофізіологічні процеси, що виникають при зміщенні основної (базилярної) мембрани равлика і фізіологічної активності волоскових клітин. При реєстрації ЕКоГ СП може бути замаскована мікрофонним потенціалом.

Потенціал дії (ПД) слухового нерва являє собою сумарну синхронну відповідь волокон ділянки слухового нерва на його виході з кісткового лабіринту. ПД відповідає піку I КСВП (Малюнок 2).

Рисунок 2. Компоненты ЭКоГ в ответ на щелчок уровнем 95 дБ нПС: СП – суммационный потенциал улитки, ПД – потенциал действия слухового нерва. Зарегистрировано авторами прибором Vivosonic Integrity™.

Малюнок 2. Компоненти ЕКоГ у відповідь на клацання рівнем 95 дБ НПС: СП – суммаціонного потенціалу равлика, ПД – потенціал дії слухового нерва. Зареєстровано авторами приладу Vivosonic Integrity ™.

Діагностичне значення  ЕКоГ

Електрокохлеографія застосовується в таких цілях:

  • Діагностика Хвороби Меньєра. Важливим діагностичним показником ЕКоГ є співвідношення амплітуди сумаціонного потенціалу та потенціалу дії слухового нерва – СМ / ПД. У нормі це співвідношення менше 0,5, а при хворобі Меньєра воно перевищує 0,5.
  • Збільшення амплітуди ПД (піку I КСВП) для більш точного обчислення міжпікових інтервалів КСВП при діагностиці центральних слухових порушень, зокрема невріноми слухового нерва.
  • Чітка візуалізація мікрофонного потенціалу равлика, яку часто слабо видно при реєстрації КСВП. Використовується при діагностиці слухової нейропатії у дітей, що характеризується наявністю мікрофонного потенціалу (часто також отоакустическої емісії) та відсутністю або значним порушенням хвиль КСВП – порушеною морфологією, подовженої латентністю, зниженою амплітудою хвиль, відсутністю деяких хвиль.