Дослідження слуху методом КСВП

abr2-300_1702© Юрій Соколов, PhD (Фізіологія), Елена Соколова, PhD (Отоларингологія)

Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) є одним з методів об’єктивної аудіометрії, різновидом електрофізіологічних методів діагностики слуху.

КСВП – цінний метод топічної діагностики слуху, тобто виявлення місця ураження слухової системи у дітей і дорослих, і єдиний надійний об’єктивний метод оцінки зниження слуху у новонароджених і немовлят, а часто і у дітей молодшого віку.

ЗМІСТ
 • Короткий опис методу
 • Визначення та основні види слухових викликаних потенціалів
 • Коротколатентних слухові викликані потенціали (КСВП)
 • Прилад для реєстрації КСВП – Аналізатор СВП
 • Звукові стимули для реєстрації КСВП
 • Компоненти КСВП
 • Підготовка до обстеження методом КСВП
 • Клінічний аналіз КСВП
 • Використання КСВП для скринінгу слуху новонароджених і дітей раннього віку
 • Використання результатів КСВП при слухопротезуваннІ дітей

Короткий опис методу

Коротколатентні слухові викликані потенціали, як і інші слухові викликані потенціали – це біоелектричні потенціали, що виникають в різних структурах слухової системи, переважно стовбурі мозку, у відповідь на звуковий стимул і реєструються з поверхні голови.

Метод КСВП абсолютно безболісний і нешкідливий для пацієнта, але для його успішного проведення необхідно глибоке розуміння, знання, навички і досвід фахівця в проведенні та інтерпретації отриманих результатів. Потрібна також високоякісна спеціальна апаратура. Всі ці складові для успішного обстеження методом КСВП у дітей і дорослих є в Центрі “ЕРГО-Я”.

На Фото 1 показано як СВП реєструють у немовляти.

ksvp-kid-500

Фото 1. КоротколатентнІ слухові викликані потенціали (КСВП) реєструють з поверхні шкіри, що абсолютно безболісно і нешкідливо для пацієнта. КСВП мають дуже високу діагностичну цінність. Фото з сайту www.interacoustics.com

Детальний опис методу

Визначення та основні види слухових викликаних потенціалів

Слухові викликані потенціали (СВП) – це коливання електричної напруги (потенціалу), що виникають в слухових висхідних шляхах у відповідь на звукові стимули, починаючи від волоскових клітин равлика внутрішнього вуха і закінчуючи в слуховІй зоні кори головного мозку. Ці електричні коливання в експериментальних умовах можутЬ бути зареєстровані безпосередньо з нейронів (нервових клітин), але в клінічній практиці СВП реєструють з поверхні шкіри.

СВП виникають майже миттєво після початку звукового стимулу і тривають приблизно одну секунду або 1000 мілісекунд (одна мілісекунда – тисячна секунди) у міру проходження збудження від волоскових клітин до слухової зони кори головного мозку. СВП характеризуються латентністю і амплітудою.

Латентність СВП – це час їх виникнення щодо моменту подачі звукового стимулу, яка вимірюється в мілісекундах (мс). Одна мілісекунда – тисячна частка секунди. Вона залежить від місця походження (генерації) потенціалу – чим вище рівень в слуховий системі, тим довше латентність. Ранні СВП відбуваються з равлика внутрішнього вуха, слухового (восьмого) нерва і стовбура головного мозку, середні та пізні – з підкіркових структур і слухової кори головного мозку.

Амплітуда СВП – це величина відхилення електричної напруги (потенціалу) між вимірюваними (активними) електродами щодо нейтрального електрода. Вона вимірюється в мікровольтах (мкВ). Один мікровольт – мільйонна частка вольта. Амплітуда СВП залежить від місця їх походження – чим вищий рівень генерації, тим більша амплітуда СВП, що пов’язано зі зростанням кількості нейронів на різних рівнях слухової системи.

Латентності і амплітуда СВП істотно залежать від сили (рівня) звукового стимулу: чим сильніше стимул, тим коротша латентність і вища амплітуда СВП.

Ранні СВП з’являються з найкоротшою латентністю до 10-30 мс. Тому вони отримали назву коротколатентні СВП (КСВП). Вони майже повністю формуються у внутрішньоутробному розвитку плода, а тому аналогічні за формою для всіх вікових груп, включаючи новонароджених (хоча і мають деякі вікові відмінності). Ранні СВП реєструються незалежно від сну і неспання, слухового досвіду, уваги до звукового стимулу, а також мають дуже невеликі міжіндивідуальні відмінності (між різними людьми). Це визначає їх високу стабільність і надійність застосування в клінічній практиці.

Пізні СВП мають довгу латентність і отримали також назву середньо- і дліннолатентних СВП. Вони не повністю формуються до моменту народження і істотно змінюються (дозрівають) у міру розвитку слухового аналізатора, реєструються тільки в стані неспання, але не реєструються уві сні. Пізні СВП сильно залежать від віку, слухового досвіду, уваги випробуваного до звукового стимулу, істотно відрізняються у різних людей. Тому, незважаючи на потенційно велику цінність, вони поки застосовуються тільки в наукових дослідженнях і не отримали широкого клінічного застосування в медичній сурдологічній (аудіологічній) практиці.

На рисунку 1 показані типові хвилі СВП у дорослої людини.

Рисунок 1. Расположение электродов: мастоид – вертекс – висок (нейтральный). Усреднение 1000 ответов. Адаптировано Ю. Соколовым из источника: Jon Shallop (1983). Electric Response Audiometry: The Morphology of Normal Responses.

Малюнок 1. Розташування електродів: мастоїдит – вертекс – скроня (нейтральний). Усереднення 1000 відповідей. Адаптовано Ю. Соколовим з джерела: Jon Shallop (1983). Electric Response Audiometry: The Morphology of Normal Responses.

Сигнали СВП дуже слабкі, набагато менші фонової електричної активності, що виходить від мозку (електроенцефалограма, ЕЕГ) і м’язів (електроміограма, ЕМГ) обстежуваного, а також тих, що оточують електромагнітні поля (ЕМП) і власного електричного шуму реєструючого приладу. Тому для виявлення СВП потрібно накопичення багатьох сотень і навіть тисяч відповідей на однаковий звуковий стимул за допомогою спеціального приладу – аналізатора СВП.

Аналізатор СВП – медичний прилад, який генерує і подає обстежуваному калібровані звукові стимули, знімає потенціали з електродів, прикладених до шкіри голови, накопичує і усереднює електрофізіологічні відповіді на звукові стимули. У міру усереднення відповідей випадкові шуми знижуються, а СВП виділяються на тлі шуму.

Типи, характеристики і клінічне застосування СВП підсумовування в Таблиці 1.

Таблиця 1. Типи, характеристики і клінічне застосування слухових викликаних потенціалів (СВП).

tabl-svp

Коротколатентних слухові викликані потенціали (КСВП)

Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) набули найширшого застосування в клінічній практиці. КСВП є результатом електрофізіологічної активності внутрішніх волоскових клітин равлика внутрішнього вуха, слухового нерва і стовбура головного мозку у відповідь на звуковий стимул. Тривалість (латентність) КСВП найкоротша з усіх СВП – в межах від 10 мілісекунд у дорослих до 20-30 мілісекунд у новонароджених.

Діагностична цінність КСВП полягає в тому, що їх генератори (джерела) дуже добре вивчені і визначені. КСВП практично не залежать від стану обстежуваного і реєструються однаково успішно при стані і під час сну. Вони не залежать від уваги обстежуваного, мають дуже високу повторюваність і відтворюваність. Нормативні дані латентності хвиль добре визначені у всіх вікових групах – починаючи з новонароджених. Важливо також, що час обстеження КСВП недовгий- в межах одної-двох годин, що цілком укладається в один-два прийоми лікаря.

КСВП добре реєструють у відповідь на дію коротких звукових подразників – коротких тональних посилок і широкосмугових клацань.

Однією зі складностей реєстрації Квсп є дуже мала амплітуда – найбільша їх хвиля має амплітуду всього 0,1 – 0,5 мкв (мікровольт), тобто менше половини мільйонної частки вольта.

КСВП використовується для діагностики слухових порушень як дітей, так і дорослих, але особливого значення вони мають у дітей, особливо дорокового віку.

У діагностиці слуху дітей КСВП застосовується для таких цілей:

 • Скринінг слуху новонароджених і дітей раннього віку.
 • Оцінка порогів чутності широкосмугового шуму і тонів аудіометричних частот.
 • Встановлення показань до слухопротезування і кохлеарної імплантації.
 • Діагностика периферичних і центральних порушень органу слуху.
 • Діагностика слухової нейропатії.
 • Розрахунок необхідних електроакустичних параметрів слухових апаратів при слухопротезуванні.

У діагностиці слуху дорослих КСВП використовується для цілей:

 • Діагностика невральних, ретрокохлеарних порушень, зокрема пухлини слухового нерва (акустичної невриноми).
 • Діагностика ретро кохлеарних порушень слухового аналізатора.
 • Лікувально-трудова експертиза слухових розладів, викликаних виробничим шумом.
 • Об’єктивна оцінка порогів чутності.
 • Виявлення симулянтів (прикидаються слабочуючими при нормальному слуху) і агравантів (показує більш сильне зниження слуху, ніж насправді).

КСВП реєструють з поверхні шкіри, як правило двома активними електродами, один з яких розташований на мочці вушної раковини, а інший у верхній частині чола, і одним нейтральним електродом, розташування якого не має значення, але для зручності його як правило розташовують на лобі.

Щоб провести якісне, діагностично-значуще дослідження слуху за КСВП, необхідний дуже кваліфікований фахівець, надійне обладнання, знання і дотримання правил і методики обстеження.

Наступні підрозділи призначені для тих, хто хоче більш детально дізнатися про діагностику слуху методом реєстрації КСВП.

Прилад для реєстрації КСВП – Аналізатор СВП

Сучасні комп’ютерні прилади для реєстрації КСВП – дуже складні пристрої, з допомогою яких відбувається генерація звукових стимулів, виділення і посилення КСВП, придушення і ослаблення фізіологічних і зовнішніх електромагнітних шумів, обробка, аналіз і збереження результатів.

На Фото 2 показаний Аналізатор КСВП Vivosonic Integrity ™.

Фото 2. Анализатор КВСП Vivosonic Integrity™. (Фото – компании Вивосоник, Канада).

Фото 2. Аналізатор Квсп Vivosonic Integrity ™. (Фото – компанії Вівосонік, Канада).

Принцип реєстрації КСВП полягає в наступному. При реєстрації КСВП на електродах з’являються не тільки самі КСВП, а й різноманітні види електричних потенціалів, викликаних роботою мозку, м’язової активністю і т.п. Амплітуда цих потенціалів перевищує амплітуду КСВП в сотні і тисячі разів. Щоб виділити КСВП на тлі цих шумів, потрібно усунути або послабити фоновий електрофізіологічний і електромагнітний шум до амплітуди, меншої ніж амплітуда КСВП.

Ослаблення шуму базується на тому, що шум носить випадковий характер, тоді як КСВП в точності повторюється після кожного пред’явлення звукового сигналу. Під час обстеження в вухо багаторазово подаються однакові стимули; за кожним стимулом слідує реєстрація періоду електричної активності, що починається одночасно з подачею звукового стимулу і продовжується протягом 15 – 25 мілісекунд після його припинення. Всі зареєстровані періоди активності підсумовуються, а потім усереднюються комп’ютерним процесором.

Оскільки шум носить випадковий характер, то він поступово усереднюється, а його усереднена амплітуда знижується. При усередненні досить великої кількості відповідей амплітуда шуму знижується до нуля. З цією метою при реєстрації КСВП пред’являють кілька тисяч стимулів і усереднюють кілька тисяч відповідей. У міру зменшення амплітуди шум КСВП стають помітними.

Більшість сучасних аналізаторів КСВП дозволяють отримати достовірні результати у відповідь на сильні широкосмугові клацання (близько 70-80 дБ і вище) як при нормальному слухові, так і при зниженні слуху до 80 – 85 дБ ПС. Але в міру зниження сили стимулу і наближення її до порогової (10-20 дБ), реєстрація КСВП стає дуже важкою, особливо якщо обстежуваному не спиться і він рухливий  ще більше –  це важко у відповідь на тональні стимули. Це під силу тільки самим досконалим аналізатора КСВП, зокрема таким, якими оснащений Центр “ЕРГО-Я”.

Звукові стимули для реєстрації КСВП

Звукові стимули для реєстрації КСВП – дуже короткі звукові сигнали. Зазвичай використовують клацання і короткі тональні посилки. Клацання, використовувані в діагностичних КСВП – широкосмуговий ( «шумовий») сигнал, який створюється електричним імпульсом тривалістю 100 мікросекунд (одна десятитисячна частка секунди). Для оцінки порогів чутності на аудіометричних частотах 500-4000 Гц застосовують короткі тональні посилки частотою 500, 1000, 2000 і 4000 Гц з декількома періодами тональних коливань з особливою формою обвідної (наростання і ослаблення) цих коливань.

Стимули подають в обстежуване вухо за допомогою повітряних (головних або внутрішньовушних) або кісткових телефонів.

Важливим параметром стимулів КСВП є їх полярність. Полярність звукового стимулу залежить від напрямку зсуву діафрагми телефону. Розрізняють полярність розрідження і полярність згущення. При розрідженні діафрагма рухається в протилежному від вуха напрямку, створюючи негативний звуковий тиск в слуховому проході. При згущенні діафрагма рухається в сторону вуха, створюючи позитивний тиск в слуховому проході. Морфологія КСВП відповідей, записаних у відповідь на стимули розрідження і стимули згущення, злегка відрізняється через особливості руху основної мембрани равлика внутрішнього вуха і внаслідок, відмінностей генеруються електричні потенціали.

Рівень (сила) стимулів КСВП вимірюється в децибелах і калібруєтся в децибелах по міжпіковій амплітуді коливання короткого стимулу щодо міжпікової амплітуди коливання тони 1000 Гц, зареєстрованої за допомогою осцилографа. Таке калібрування стимулу називається еквівалентною, одиницею виміру стимулу КСВП називається пік-еквівалентним рівнем звукового тиску (пе УЗД), а його рівень вимірюється в децибелах пік-еквівалентного рівня звукового тиску (дБ пе УЗД). У більшості аналізаторів КСВП вона може варіювати в межах від 0 до 100 дБ пе УЗД. Калібрування стимулів КСВП досить складне. Для його виконання потрібна спеціальна підготовка фахівця і апаратура.

Інший важливий параметр стимулів Квсп – частота їх проходження, яка як правило складає 20-40 в секунду. Так як для виділення відповіді з шуму потрібно близько 2000 відповідей, то кожен КСВП у відповідь на один стимул можна отримати не швидше, ніж за 50-100 секунд або приблизно 1-1,5 хвилини. Зі зниженням рівня стимулу і наближенням його до порога чутності необхідна більша кількість накопичених відповідей на кожному рівні стимулу – до 4000-5000, а тривалість накопичення зростає до 3-5 хвилин. Це і визначає загальний час обстеження в залежності від мети обстеження.

Нарешті, для коротких тональних стимулів дуже важливою є форма обвідних звукових коливань (наростання, плато і спадання коливань), від якої залежить амплітуда відповіді КСВП на тональні стимули.

Компоненти КСВП

Класична відповідь КСВП є комплексом хвиль (піків і западин), що з’являються протягом 15 мілісекунд після звукового стимулу у відповідь на стимуляцію клацанням рівнем звукового тиску 60 дБ НПС і вище. При аналізі КСВП відповіді розрізняють 7 основних піків КСВП, які прийнято позначати римськими цифрами. Для діагностики слуху мають значення перші п’ять піків відповіді КСВП.

Типові хвилі КСВП, зареєстровані авторами цієї статті у нормально чуючих, представлені на рисунку 3.

csvp-vzroslogo-cheloveka

Пік V КСВП – найбільш високоамплітудний і з характерною западиною хвилі КСВП, наступної за ним. Ця характерна западина допомагає ідентифікувати пік V і позначається як негативний пік V ‘. Особливістю піку V є те, що він реєструється першим з усіх піків КСВП при низьких порогових рівнях стимуляції, в той час, як інші піки КСВП реєструються тільки при надпорогових рівнях стимуляції. При визначенні порогів КСВП для оцінки ступеня зниження слуху орієнтується саме на поріг виявлення піку V.

Дослідженнями показано, що піки I і II генеруються електрофізіологічною активністю слухового нерва. Піки III, IV і V генеруються на рівні стовбура головного мозку. Саме це обумовлює цінність КСВП для топічної діагностики, зокрема для діагностики невріноми слухового нерва.

Підготовка до обстеження методом КСВП

Ретельна і правильна підготовка пацієнта до обстеження є обов’язковою умовою успішного проведення КСВП-тесту. Перш з за все необхідно зменшити електричний опір шкіри в місцях прикладання електродів. Для цього шкіру протирають спиртовим розчином і спеціальною пастою.

Зауважимо, що аналізатори КСВП старих розробок настільки чутливі до опору шкіри, що вимагають застосування наждачного паперу, що викликає неприємні відчуття і біль. Такі аналізатори не застосовуються в Центрі “ЕРГО-Я”.

Процедура протирання шкіри для установки електрода показана на Фото 3.

Фото 3. Процедура протирки кожи для установки электрода для регистрации КСВП. (Фото компании Интеракустикс, Дания).

Фото 3. Процедура протирання шкіри для установки електрода для реєстрації КСВП. (Фото компанії Інтеракустікс, Данія).

Потім на оброблену шкіру накладають липкі електроди, які за допомогою  тонких дротів з’єднують з предусилителем аналізатора КСВП (Фото 4).

Фото 4. Наложение электрода для регистрации КСВП у младенца (фото компании Интеракустикс, Дания).

Фото 4. Накладення електрода для реєстрації КСВП у немовляти (фото компанії Інтеракустікс, Данія).

Для подачі звукових стимулів в зовнішні слухові проходи вводять м’які поролонові аудіометричні вкладиші, з’єднані трубчастими звукопроводу зі спеціальними телефонами ER3-A для проведення КСВП (Фото 5).

Фото 5. Введение аудиометрических ушных вкладышей внутриушного телефона для проведения обследования КСВП у младенца (фото компании Интеракустикс, Дания).

Фото 5. Введення аудіометричних вушних вкладишів внутрішньовушного телефону для проведення обстеження КСВП у немовляти (фото компанії Інтеракустікс, Данія).

Щоб зменшити електрофізіологічний шум, що виходить від м’язів, під час дослідження КСВП пацієнт повинен перебувати в спокійному розслабленому стані. Дітей найкраще обстежити в стані природного сну.

Клінічний аналіз КСВП

У клінічному аналізі КСВП розглядають кілька факторів:

 • Наявність або відсутність КСВП.
 • Поріг виникнення КСВП.
 • Морфологія хвиль КСВП.
 • Латентність піків КСВП.
 • Міжпікові інтервали.
 • Межушная асиметрія латентності піку В.

Розглянемо ці фактори докладніше.

Наявність або відсутність КСВП. При проведенні скринінгу слуху новонароджених і дітей молодшого віку методом реєстрації КСВП використовується стимуляція широкосмуговим клацанням з фіксованим рівнем, в більшості програм 30 дБ НПС. При нормальному слуху у дитини присутня відповідь КСВП у вигляді V піку. Якщо слух порушений – КСВП відповідь відсутня.

Відсутність КСВП відповіді при стимуляції клацанням і тонами рівнем звукового тиску 90 дБ НПС може свідчити про важку / глибоку приглухуватость або глухоту, грубі порушення центральних відділів слухового аналізатора.

Наявність відповіді використовується і для визначення порогів КСВП.

Поріг КСВП – мінімальний рівень звукового стимулу, при якому реєструється КСВП відповідь (як правило пік V). Поріг КСВП на короткі тональні посилки і широкосмугові клацання є показником оцінки зниження слуху, що особливо важливо в комплексній діагностиці слуху дітей молодшого віку.

Численними дослідженнями встановлено, що пороги КСВП на короткі тональні посилки частотою 500, 1000, 2000 і 4000 Гц реєструються при рівні стимулу приблизно на 5-20 дБ вище аудіометричних порогів чутності цих частот. Таким чином, по порогах КСВП тональні посилки можна з достатньою точністю оцінити пороги чутності на аудіометричних частотах, які потім використовуються  для підбору і налаштування (програмування) слухового апарату.

Для пошуку порога КСВП обстеження проводять на правому і лівому вусі окремо. Починають з рівня стимулу 60 дБ НПС. Якщо КСВП присутній, рівень знижують з кроком 10 дБ до такого рівня, коли він відсутній. Останній рівень, при якому присутній КСВП, вважають порогом КСВП.

Якщо КСВП відсутня при стимулі 60 дБ НПС, рівень підвищують до тих пір, поки він не виявитися. Мінімальний рівень, на якому КСВП реєструється, вважають порогом КСВП. Якщо КСВП відсутня на максимальному рівні стимулу, вважають, що КСВП взагалі не реєструється у пацієнта.

Як видно з описаної процедури, порогове обстеження КСВП набагато більш тривале, ніж діагностичне (клацання рівнем 80 дБ пе УЗД). Воно вимагає багато часу і терпіння як фахівця, так і обстежуваного. Але це терпіння віддається сторицею, тому що результати дозволяють підібрати і налаштувати слуховий апарат з високою точністю.

Приклад порогового обстеження КСВП на аудіометричній частоті 2000 Гц показаний на рисунку 4.

Рисунок 4. Результат регистрации КСВП нормально слышащего обследуемого при стимуляции тональными посылками частотой 2000 Гц правого уха (красный цвет) и левого уха (синий цвет) уровнем звукового давления от 10 до 60 дБ нПС с шагом 10 дБ. Порог КСВП зарегистрирован при стимуляции уровнем звукового давления 10 дБ нПС, о чем свидетельствует наличие пика V. По мере увеличения уровня стимуляции морфология КСВП становиться более четкой, амплитуда пиков увеличивается. Результаты получены с помощью прибора Interacoustics Eclipse EP 25, Дания. Источник: hpp//:www.interacoustics.com.

Малюнок 4. Результат реєстрації КСВП нормально чуючого обстежуваного при стимуляції тональними посилками частотою 2000 Гц правого вуха (червоний колір) і лівого вуха (синій колір) рівнем звукового тиску від 10 до 60 дБ НПС з кроком 10 дБ. Поріг КСВП зареєстрований при стимуляції рівнем звукового тиску 10 дБ НПС, про що свідчить наявність піку V. У міру збільшення рівня стимуляції морфологія КСВП ставати більш чіткої, амплітуда піків збільшується. Результати отримані за допомогою приладу Interacoustics Eclipse EP 25, Данія. Джерело: hpp //: www.interacoustics.com.

Морфологія хвиль КСВП має на увазі сукупність ознак, що характеризують хвилі КСВП: амплітуду піків, присутність або відсутність пізніх або ранніх піків, латентність піків і тривалість міжпікових інтервалів. Морфологія КСВП має першорядне значення для диференціації периферичних і центральних порушень слухового аналізатора. Відсутність пізніх піків КСВП (III – V) вказує на патологію слухового аналізатора на рівні стовбура мозку.

Порушення на рівні слухового нерва і стовбура мозку проявляються подовженням міжпікових інтервалів і абсолютних значень латентності піків. Запізнення латентності піку I свідчить про поразку звукопровідного апарату. Для центральних порушень слухового аналізатора може бути також характерна КСВП відповідь з низькою амплітудою піків.

Приклади морфології хвиль КСВП наведені на рисунку 5.

Рисунок 5. Морфология КСВП ответов при различных нарушениях слухового анализатора. Адаптировано Е. Соколовой из источника: Jay W. Hall (2007). New Handbook of Auditory Evoked Responses.

Малюнок 5. Морфологія КСВП відповідей при різних порушеннях слухового аналізатора. Адаптовано Е. Соколової з джерела: Jay W. Hall (2007). New Handbook of Auditory Evoked Responses.

Латентність піків КСВП – проміжок часу від початку стимулу до верхівки піку. Це дуже важливий діагностичний показник, використовується в сурдологічній (аудіологічній) діагностиці невральних і стволомозгових поразок слухового аналізатора. При цьому вимірюється латентність піку III і, особливо, піку V. В процесі клінічного аналізу ці показники порівнюються з нормативними даними. При невральних і стволомозгових ураженнях слухового аналізатора проходження нервових імпульсів сповільнюється, що проявляється збільшенням латентності піків. При цьому найбільш важливими діагностичними показниками є латентності піків III і V.

Міжпікові інтервали. Цей показник також використовується в діагностиці ретрокохлеарних порушень слуху. Визначають інтервал між піками I і III (міжпіковий інтервал I-III) і між піками I і V (міжпіковий інтервал I-V). При клінічному аналізі отримані результати міжпікових інтервалів порівнюють з нормативними даними. Подовження міжпікових інтервалів свідчить про наявність ретрокохлеарних патології.

    Нормативні показники міжпіковиХ інтервалів і межвушної асиметрії піку В

ІнтервалИ латентности, мсек

Межпіковий інтервал I-III

2.65

Межпіковий інтервал I-V

4.69

Межвушна асиметрая піку V

0.43

Межвушна асиметрія Латентності піку V. Дуже важливий показник, використовується в аудіологічній діагостиці патології слухового нерва пухлинного характеру. При цьому порівнюють латентність піку V КСВП відповіді правого і лівого вуха. Різниця в латентності, що перевищує нормативний показник, свідчить про пухлинний процес слухового нерва на стороні подовженою латентності піку V (Малюнок 6).

Рисунок 6. КСВП при правосторонней опухоли правого слухового нерва – вестибулярной шванноме. Адаптировано Е. Соколовой из источника: Linda Hood (2007). Clinical applications of the auditory brainstem response

Малюнок 6. КСВП при правобічної пухлини правого слухового нерва – вестибулярної Шванноми. Адаптовано Е. Соколової з джерела: Linda Hood (2007). Clinical applications of the auditory brainstem response

Використання КСВП для скринінгу слуху новонароджених і дітей раннього віку

КСВП-скринінг слуху новонароджених і дітей раннього віку є найбільш надійним способом скринінгу, оскільки це єдиний метод, що дозволяє зареєструвати реакцію периферичного (зовнішнього, середнього, внутрішнього вуха), неврального (слуховий нерв) і стволомозгового відділів слухового аналізатора. А як показали численні дослідження в США, Канаді, Великобританії та інших країнах, приблизно в 10% випадків вродженого порушення слуху мають неавральний характер. Цей показник ще вищий  у новонароджених, що знаходяться в палаті інтенсивної терапії більше п’яти днів. При КСВП-скринінгу використовують стимуляцію клацанням з фіксованим рівнем стимуляції 35 дБ НПС. Якщо присутній пік V КСВП, вважається що дитина пройшла слуховий скринінг (Малюнок 7). Саме цей метод слухового скринінгу новонароджених застосовується в Центрі “ЕРГО-Я”.

Рисунок 7. Присутствие пика (волны) V КСВП свидетельствует о нормальном слухе (рисунок авторов).

Малюнок 7. Присутність піку (хвилі) V КСВП свідчить про нормальний слух (малюнок авторів).

Використання результатів КСВП при слухопротезування дітей

Початковий підбір слухового апарату (СА) можна проводити на підставі визначення порогів КСВП на тональні посилки для однієї з частот низькочастотного діапазону (0.5 або 1.0 кГц) і високочастотного (2.0 або 4.0 кГц) діапазону.

Граничні значення КСВП вводяться в комп’ютерну програму Genie (Oticon, Данія) для підбору і налаштування слухових апаратів. Програма автоматично перетворює значення тональних порогів КСВП в очікувані пороги чутності з урахуванням частотно-специфічних чинників корекції. За цим обчисленим даними Genie автоматично розраховує необхідні дитині електроакустичні параметри слухового апарату – посилення, вихідний рівень звукового тиску, частотну характеристику.