Діагностика слуху

1

Людське вухо має складну будову і злагоджена робота всіх його відділів є запорукою хорошого слуху.

Діагностика слуху – найважливіша частина медичної слухової допомоги.

В ході діагностичного обстеження фахівці проводять спеціальні тести, за результатами яких формується аудиограма. Від результатів і її своєчасності залежить вибір способів лікування і відновлення слуху.


4Види і етапи діагностики слуху для дорослих

ЛОР-огляд. При проведенні ЛОР-огляду у Центрі “ЕРГО-Я” використовуються сучасні отоскопи, а також, відеоотоскопи, що дозволяють побачити найменші зміни у стані досліджуваних органів.

Консультація лікаря-аудіолога

Лікар-аудіолог консультує з усіх питань, пов’язаних з порушеннями слуху, використанням слухових апаратів і допоміжних засобів звукопідсилення.

Дослідження слуху живою мовою

Виконується для визначення здатності пацієнта чути і розуміти мову співрозмовника у звичайних умовах, а також для підтвердження правильності дослідження слуху іншими тестами.

sub-audiometry300-150_1401Тональна порогова і надпорогова аудіометрія

Тональна порогова аудіометрія – визначення слухової чутливості на звуки різної частоти. У спеціальній звукозаглушеній камері, на частотах від 125 до 8000 Гц, визначається мінімальна інтенсивність звуку, яка викликає слухове відчуття. Дослідження проводиться за допомогою цифрового аудіометру АС-40 фірми “Interacoustics” (Данія). Надпорогова аудіометрія проводиться для більш глибокого і точного дослідження стану слухового аналізатора. Має велике значення для правильного вибору і налаштування слухових апаратів.

Мовна аудіометрія

Мовна аудіометрія є основним методом для визначення соціального і клінічного стану слуху. Без результатів дослідження розбірливості мови аудиограма є неякісною і не може бути використана для підбору і налаштування слухових апаратів. Дослідження проводиться шляхом пред’явлення заздалегідь записаних на цифровий носій тестових слів і визначення їх розбірливості. Результати використовуються для розрахунку параметрів слухових апаратів з метою досягнення максимально можливої ​​розбірливості мови.

Об’єктивна імпедансна аудіометрія

При звичайному ЛОР-огляді лікар може побачити тільки стан зовнішнього слухового проходу і барабанної перетинки. Об’єктивна імпедансна аудіометрія – метод дослідження, що дозволяє, за допомогою приладу AT235h датської фірми “Interacoustics”, “подивитися крізь” барабанну перетинку і визначити, в якому стані знаходиться порожнина середнього вуха і її вміст (слизова оболонка, слухові кісточки, наявність рідини в середньому вусі , прохідність слухової труби і т.д.).

Імпедансометрія – надійний і ефективний метод діагностики таких захворювань, як отосклероз, хронічні гнійні та негнійний захворювання вуха (отити), захворювання носоглотки та ін.

Імпедансна аудіометрія також є одним з основних методів діагностики акустичної невріноми (пухлина слухового нерва) на ранніх етапах її розвитку. У нашому Центрі використовується для об’єктивної оцінки слухової функції у дорослих і дітей (навіть новонароджених).

Об’єктивна аудіометрія по отоакустичній емісії

Метод базується на реєстрації дуже слабких звукових коливань, які випромінюють неушкоджені волоскові клітини внутрішнього вуха у відповідь на акустичні стимули. Використовується для об’єктивної оцінки слухової функції у дорослих і дітей, а також для скринінгу новонароджених.

Об’єктивна аудіометрія за слуховим викликаним потенціалом (КСВП)

За допомогою цього методу дослідження приладом Eclipse фірми “Interacoustics” (Данія), можна простежити стан структур слухового аналізатора на всій його довжині, починаючи від равлика і до слухової кори головного мозку.

Пацієнту пред’являються звукові стимули і одночасно реєструється електроенцефалограма. Спеціальна комп’ютерна обробка записаної електроенцефалограми дозволяє виділити відповіді окремих структур слухового шляху і оцінити їх функцію.

Центр “ЕРГО-Я” виконує весь спектр дослідження слуху для точного визначення стану слухової функції. Дослідження проводяться за допомогою найсучаснішого аудіологічного устаткування датської фірми Interacoustics.