Діагностика слуху у дітей (науковий опис)

mom_check300_1886© Елена Соколова, PhD (Отоларингологія)

Діагностика слуху у дітей – найважливіша частина медичної слухової допомоги

Сучасна медицина має у своєму розпорядженні великі можливості своєчасної та точної діагностики слуху у дітей починаючи з віку новонародженості. Завдяки досягненням науки про слух, накопиченими протягом останніх 20 років, у клінічну практику багатьох країн були впроваджені нові методи обстеження слуху дітей, розроблені програми скринінгу слуху новонароджених, впроваджено раннє (у віці від трьох до шести місяців) слухопротезування дітей з вродженими вадами слуху.

Ще більшою мірою, ніж у дорослих, діагностика слуху у дітей раннього віку є складним і відповідальним завданням. Важливе значення для успішної діагностики та реабілітації дітей мають обсяг, послідовність, ретельність і правильність виконання діагностичних обстежень з метою визначення ступеня і характеру порушення слуху, вибір тактики грамотного лікування і реабілітації виявленої патології.

Комплексна об'єктивна діагностика слуху у дітей грудного, преддошкільного і дошкільного віку у Центрі “ЕРГО-Я”.

Принцип комплексної діагностики слуху у дітей раннього віку запроваджено в практику педіатричної аудіології видатними американськими аудіологом Джеймсом Джергером і Деброю Хаес в 1976 році. Згідно з цим принципом, в педіатричній аудіології при визначенні ступеня і характеру зниження слуху не можна покладатися на результати одного тесту. Діагностика слуху у дітей раннього віку повинна бути комплексною і включати в себе об'єктивні методи дослідження слуху і поведінкову аудіометрію. В даний час загальноприйнятими компонентами комплексної об'єктивної діагностики слуху у дітей раннього віку є такі види діагностики:

 • Поведінкова аудіометрія відповідно до віку дитини.
 • Об'єктивна аудіометрія

  • Імпедансна аудіометрія.
  • Реєстрація викликаної отоакустичної емісії.
  • Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП).

Результати поведінкової аудиометрии повинні підтверджуватися результатами об'єктивної аудіометрії. Таким чином, за допомогою кожного з тестів об'єктивної аудіометрії досліджується окремий анатомо-фізіологічний «фрагмент» органу слуху.

Проаналізувавши результати всіх тестів, лікар з фрагментів встановлює справжню картину стану слуху. Результати об'єктивних методів дослідження, згідно з принципом комплексної об'єктивної діагностики слуху у дитячому віці, перевіряють за допомогою поведінкової аудіометрії, використовуючи відповідний за віком метод.

Принцип комплексної діагностики слуху у дітей раннього віку ефективно застосовується у Центрі “ЕРГО-Я”.

Центр “ЕРГО-Я” медичний заклад в Україні, у якому налагоджена комплексна система діагностики і реабілітації дітей з порушенням слуху, починаючи з грудного віку.

Лікарями Центру “ЕРГО-Я” накопичено унікальний досвід діагностики слуху дітей всіх вікових груп, починаючи з новонароджених. Для вперше обстежуваних дітей (або не повністю або неправильно обстежених в інших установах) нашими фахівцями використовується наведена нижче система комплексної об'єктивної діагностики слуху у дітей раннього віку. Комплексна об'єктивна діагностика слуху проводиться немовлятам (вік від одного місяця до одного року), переддошкольніка (від одного до трьох років) і, в разі необхідності, дошкільнятам (від 3 до 7 років).

Комплексна об'єктивна діагностика слуху дітей у Центрі “ЕРГО-Я” включає наступні процедури:

 • Збір анамнезу з акцентом на виявлення причин порушення слуху, скарги.
 • Огляд вуха, горла і носа.
 • Вивчення історії вагітності, пологів та післяпологового розвитку дитини.
 • Можливі генетичні причини порушення слуху
 • Анкетування батьків для виявлення особливостей слухової поведінки дитини, оцінка результатів відповідно до віку.
 • Скринінг слуху методом реєстрації коротколатентих слухових викликаних потенціалів (КСВП) у новонароджених і грудних дітей.
 • При позитивному результаті скринінгу – КСВП-дослідження для виявлення або виключення синдрому слухової нейропатії.
 • Визначення частотно специфічних порогів КСВП на короткі тональні посилки для визначення характеру і ступеня зниження слуху.
 • Реєстрація викликаної отоакустичної емісії.
 • Імпедансна аудіометрія:

  • Тимпанометрія.
  • Акустична рефлексометрія (починаючи  шестимісячного віку).
 • Поведінкова аудіометрія, тип якої вибирається залежно від віку дитини

  • Безумовно-рефлекторна аудіометрія.
  • Умовно-рефлекторна аудіометрія.
  • Ігрова аудіометрія.
  • Дитяча ігрова аудіометрія.
 • Аналіз отриманих лікарем результатів, діагностичний висновок.
 • Рекомендації з лікування щодо реабілітації дитини.
 • При наявності показань – підбір слухових апаратів рекомендації щодо застосування найбільш ефективних моделей слухових апаратів педіатричного ряду Oticon.

newborn-test-vivolink600

Використання комплексної об'єктивної діагностики слуху у дітей раннього віку дозволяє оцінити функцію всіх відділів органу слуху:

 • Зовнішнього і середнього вуха (тимпанометрія, акустична рефлексометрія)
 • Зовнішніх волоскових клітин (викликана отоакустична емісія) і внутрішніх волоскових клітин (КСВП) слухового равлика
 • Слухового нерва (акустична рефлексометрія, КСВП)
 • Стовбуромозгових структур органу слуху (акустична рефлексометрія, КСВП)

Поведінкова аудіометрія визначає функцію слухового аналізатора як цілісної структури.

Комплексна об'єктивна діагностика слуху дозволяє визначити ступінь і характер зниження слуху у дітей раннього віку, починаючи з новонародженості. Точна слухова діагностика є основою для постановки клінічного діагнозу, вибору методу лікування і реабілітації.

Дорогі батьки! Професійна своєчасна діагностика слуху у дітей дозволяє своєчасно і правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини, допоможе дитині з порушенням слуху навчитися мови і стати повноцінним членом суспільства.

Наш багаторічний досвід надання висококваліфікованої слухової допомоги дітям допоможе вам. Звертайтеся у Центр “ЕРГО-Я”.