Ціни на медичні послуги для дітей

Процедура

Опис

Ціна з ПДВ,

грн

1.

Консультація лікаря -сурдолога

Збір анамнезу – спілкування з батьками щодо розвитку дитини, її здоров’я, слуху, мовлення та іншого. Огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень. Аналіз результатів обстежень, діагностичні висновки та рекомендації щодо лікування, реабілітації, профілактики.

300

2

Відеоотоскопія

Сучасний метод обстеження стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки. Чітке зображення можна зберігати в електронному вигляді для оцінки іншими спеціалістами, також для спостереження в динаміці.

200

3

Видалення сірчаного корка

Огляд зовнішнього слухового проходу та видалення сірчаного корка, туалет зовнішнього слухового проходу.

200

4

Суб’єктивна аудіометрія

Комплексне обстеження. Включає визначення стану звукопроведення, звукосприймання, розбірливості мовлення та слухового дискомфорту. Методи обстеження: тональна, мовна аудіометрія, камертональні тести.

300

5

Тональна аудіограма

Обстеження для визначення суб’єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків на аудіометричних частотах та порогів слухового дискомфорту

250

6

Імпедансна аудіометрія

Включає: об’єктивне обстеження стану барабанної перетинки, слухової (Євстахієвої) труби, слухових кісточок (тимпанометрію) та оцінку стану слухової функції (реєстрацію акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів).

200

7

Умовно-рефлекторна аудіометрія

Суб’єктивне обстеження слуху шляхом формування умовного рефлексу на звуки для визначення порогів чутності повітрянопроведених звуків на аудіометричних частотах.

200

8

Дитяча ігрова аудіометрія

Суб’єктивне обстеження слуху у формі гри для визначення порогів чутності повітрянопроведених звуків на аудіометричних частотах. Дозволяє встановити ступінь зниження слуху.

250

9

Дослідження отоакустичної емісії

Об’єктивний метод обстеження функціонального стану завитки (зовнішніх волоскових клітин). Застосовується для слухового скринінгу, в складі комплексного аудіологічного обстеження та діагностики слухової (аудиторної) нейропатії.

200

10

Слуховий скринінг методом реєстрації КСВП

Об’єктивний метод обстеження слуху шляхом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ нВС. Виявляє порушення слуху, які впливають на слухомовний розвиток дитини.

600

11

Підготовка до слухового скринінгу чи комп’ютерної об’єктивної аудіометрії

Створення умов для природного засинання та сну дитини. Підготовка окремих ділянок шкіри та прилаштування електродів одноразового використання для проведення обстеження. Інструктаж батьків щодо процедури обстеження.

200

12

Комп’ютерна об’єктивна аудіометрія (КСВП)

Обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів для визначення об’єктивних порогів слуху.

950

13

Комплексне аудіологічне обстеження

Повне обстеження слуху. Виконується імпедансна аудіометрія, дитяча ігрова або умовно-рефлекторна аудіометрія, дослідження отоакустичної емісії, комп’ютерна об’єктивна аудіометрія (КСВП). Консультація лікаря за результатами обстеження, при необхідності – добір слухових апаратів.

1500

14

Контрольна комп’ютерна об’єктивна аудіометрія (КСВП)

Повторне об’єктивне обстеження луху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів для визначення об’єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (3-6 місяців потому).

600