Бінауральне слухопротезування: переваги

ha-pairing_1805© Е.В. Соколова, PhD (Отоларингологія), Ю.К. Соколов, PhD (Фізіологія людини і тварин), 2014.

Центр “ЕРГО-Я” рекомендує бінауральне слухопротезування у всіх випадках, коли це можливо за медичними показаннями.

По-перше, лікарі Центру “ЕРГО-Я” прагнуть надати пацієнтам найбільшу користь і максимально використовувати той слух, який у них є, для досягнення найкращої якості життя. По-друге, Центр “ЕРГО-Я” строго дотримується принципів доказової медицини – тобто рекомендує те, що доведено науковими медичними дослідженнями.

Накопичений в Центрі “ЕРГО-Я” багаторічний практичний досвід успішного бінаурального слухопротезування слуховими апаратами Отікон пацієнтів різного віку – від дитячого до похилого – також підтверджує переваги бінаурального слухопротезування. Їм і присвячений цей огляд.

Так само, як бінауральний слух (обома вухами), має великі переваги перед монауральним слухом (одним вухом), бінауральне слухопротезування (слухові апарати на обох вухах) набагато більш ефективне в порівнянні з монауральним (слуховий апарат на одному вусі) – як у дітей, так і у дорослих.

Бінауральне слухопротезування забезпечує набагато кращу якість життя, ніж монауральноме. Це виявлено і підтверджено численними науковими дослідженнями методами доказової медицини в багатьох країнах світу.

Доведені цими дослідженнями переваги бінаурального слухопротезування включають:

 1. Покращення чіткості (розуміння) мови в тиші
2. Поліпшення сприйняття мови в галасливій обстановці
3. Локалізація джерела звуку
4. Більш природний звук
5. Комфортніший звук
6. Менша стомлюваність
7. Можливість чути звуки з більшої відстані
8. Краще розрізнення звуків
9. Запобігання розвитку слухової депривації протезованого вуха
10.Немає негативного впливу тіньового ефекту голови
11. Полегшення страждання від вушного шуму на обох вухах
12. Задоволеність якістю звуку.

Розглянемо докладніше ці переваги і кому вони потрібні.

1. Покращення чіткості (розуміння) мови в тиші

Два слуховых аппарата обеспечивают полноценное восприятие и понимание речи. (Все фото - компании Oticon).

Два слухові апарати
забезпечують повноцінне сприйняття і розуміння мови.
(Всі фото – компанії Oticon).

При бінауральному слухопротезуванні розбірливість мови істотно вища в порівнянні з монауральним. Частково це обумовлено підвищенням сприймання загальної гучності звуку при однаково комфортних рівнях посиленого слуховими апаратами звуку на правому і лівому вусі. Але в набагато більшому ступені це обумовлено залученням в аналіз надзвичайно складних звуків мови обох сторін висхідних нейронних структур стовбура головного мозку, підкіркових структур, і головне – обох півкуль головного мозку. Це пов’язано з тим, що права і ліва півкулі сприймають різні аспекти мови.

Одна півкуля (як правило, ліва у правшів і права у лівшів) сприймає краще окремі звуки мови (фонеми), склади і слова. А іншу півкулю (права у лівшів і ліва у правшів) краще сприймає просодичну інформацію (інтонацію, тип речення, емоційну інформацію) і забезпечує розуміння змісту мови в цілому. Таким чином, тільки одночасна робота обох півкуль забезпечує цілісне сприйняття мови.

З іншого боку, анатомією і фізіологією слуху вивчено, що в стовбурі головного мозку відбувається перехід більшості нейронів з одного боку на інший, тобто кожна півкуля головного мозку отримує більшу частину інформації від одного вуха.
Таким чином, повноцінне сприйняття і краще розуміння змісту мови можливо тільки за допомогою  сприйняття обома вухами і при бінауральному слухопротезуванні.
Ця перевага бінаурального слуху важлива для всіх користувачів слухових апаратів усіх вікових груп та професій.

2. Покращення сприйняття мови в галасливій обстановці

Два слуховых аппарата позволяют намного легче общаться в условиях окружающего шума

Два слухові апарати дозволяють
набагато легше спілкуватися в умовах навколишнього шуму

Для монаурального сприйняття і розуміння мови необхідно істотне перевищення рівня (сили) мовного звуку над шумом. А при бінауральному сприйнятті це перевищення може бути знижено на 13 дБ. Іншими словами, бінауральний слух забезпечує більшу стійкість, ніж монауральний. Це обумовлено бінауральною взаємодією нейронів слухової системи в декількох зв’язках (перехресних) між правим і лівим висхідними слуховими шляхами на рівні стовбура і кори головного мозку. Ще в  більшому ступені ніж в тиші, бінауральне сприйняття мови покращеється в галасливій обстановці – на тлі навколишнього мовного, виробничого і побутового шуму.

При бінауральному слухопротезуванні перевага завадостійкості щодо монаурального слухопротезування ще сильніша, ніж при нормальному слухові. Це пов’язано з тим, що порушення слуху, особливо сенсоневральне, викликає велику втрату завадостійкості слуху. І бінауральний слух і бінауральне слухопротезування відновлює стійкість в більшій мірі, ніж при нормальному слуху.

Покращення сприйняття мови в галасливій обстановці особливо важливо для тих, кому за родом діяльності доводиться спілкуватися в галасливій обстановці – водіям транспорту, працівникам торгівлі, які працюють на гучних виробництвах, які перебувають в залах засідань, які беруть участь в громадських заходах.

3. Локалізація джерела звуку

image011Хороша локалізація джерела звуку (визначення напрямку на джерело звуку) важлива для забезпечення безпеки, покращення розбірливості мови і орієнтації в просторі.

Локалізація в горизонтальній площині (прямо, ззаду, справа або зліва) важливіша в житті людини, ніж у вертикальній площині. Вона можлива тільки при слуханні обома вухами, оскільки для цього мозок використовує в якості ознак напрямки різниці рівня (сили) звуку і фази звукового сигналу між правим і лівим вухом (міжвушна різниці). Якщо звук надходить тільки в одне вухо, то немає ніякої мажвушної різниці, а значить немає і тих ознак, за якими слухова система може визначити напрямок джерела звуку.

Точно так само, локалізація можлива тільки при слуханні обома вухами – при бінауральному слухопротезуванні.

Перевага локалізації звуку важлива для всіх, але особливо для тих, хто опиняється в ситуаціях, коли небезпека наближається з боку – наприклад, наближається автомобільний (вулиця) або залізничний транспорт (вокзал, залізничний перехід / переїзд), дорожньо-будівельна машина.

4. Більш природний звук

image014-250Так само як бінауральне слухання є більш природним, так і бінауральне слухопротезування забезпечує більш природне звучання. Це було доведено багатьма психоакустичними дослідженнями, в яких піддослідні з двома і одним слуховим апаратом оцінювали різні аспекти природності звучання мови, музики і звуків природи.

При бінауральному слухопротезування всі звуки сприймаються більш природно.

5. Комфортніший звук

image016-250Завдяки фізіологічному явищу бінауральної сумації гучності посилення і вихідний рівень  (сила посиленого звуку) кожного слухового апарату може бути зменшена на 3-6 дБ. Здавалося б, зниження невелике, але при сенсоневральному зниженні слуху воно практично подвоюється по гучності за рахунок явища прискореного наростання гучності.

Таке зниження посилення і вихідного рівня апаратів знижує навантаження на праве і ліве вуха в порівнянні з одним апаратом, забезпечує більш комфортне сприйняття гучних звуків. Також, знижується ризик виникнення акустичних спотворень в слуховому апараті і акустичного зворотного зв’язку (свисту) слухового апарату.

Перевага більш комфортного звуку особливо важливо для тих, хто має підвищену чутливість до комфортності звуку, підвищений дискомфорт від гучних звуків.

6. Менша стомлюваність

Бинауральное слухопротезирование снижает напряжение, утомляемость и сохраняет жизненную энергию

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність
і зберігає життєву енергію

Дуже важливим наслідком підвищення розбірливості мови, завадостійкості слуху і комфортності звуку при бінауральному слухопротезуванні є те, що людині доводиться набагато менше напружуватися і прислухатися, щоб зрозуміти мову і сприйняти інші корисні звуки. В результаті, при бінауральному слухопротезуванні істотно знижується напруга і стомлюваність, зберігається життєва енергія.

Ця перевага особливо важлива для тих пацієнтів, кому за родом діяльності доводиться часто спілкуватися і багато слухати – наприклад, учням шкіл, коледжів, університетів, керівників усіх рівнів, бізнесменів, політичних і громадських діячів.

7.Можливість чути звуки з більшої відстані

Бинауральное слухопротезирование снижает напряжение, утомляемость и сохраняет жизненную энергию

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність і зберігає життєву енергію

Бінауральне слухопротезування в кілька разів збільшує «глибину звуку» – дальність, на якій можна чути звуки. Так, наприклад, голос, який ледь було чути на відстані 3-х метрів з одним слуховим апаратом, може добре розрізнятися з двома слуховими апаратами на відстані 10-ти метрів – з однаковим посиленням і вихідними рівнями посиленого звуку.

Ця перевага бінаурального слуху може бути особливо важливою для тих, кому не можна підійти ближче до мовця і доводиться слухати зі значної відстані – наприклад, учням шкіл, студентам коледжів і університетів, а також учасникам нарад, відвідувачам концертів, парафіянам на службі в храмі.

8. Краще розрізнення звуків

Бинауральное слухопротезирование улучшает различение звуков

Бінауральне слухопротезування покращує розрізнення звуків

При бінауральному слухопротезування як мовні, так і немовні звуки розрізняються слухачем набагато краще, ніж при монауральному слухопротезуванні, при якому різні звуки можуть звучати дуже схоже і їх важко розрізняти.

Хороше розрізнення звуків важливе для всіх і особливо важливе для дітей, які освоюють звуковий світ. При цьому у дітей виробляються і закріплюються в корі головного мозку асоціації батьків та інших людей з їх голосами, а також тварин, предметів і явищ.

При бінауральному слухопротезуванні як мовні, так і немовні звуки розрізняються слухачем набагато краще, ніж при монауральному слухопротезуванні, при якому різні звуки можуть звучати дуже схоже і їх важко розрізняти.

Хороше розрізнення звуків важливе для всіх і особливо важливе для дітей, які освоюють звуковий світ. При цьому у дітей виробляються і закріплюються в корі головного мозку асоціації батьків та інших людей з їх голосами, а також тварин, предметів і явищ природи з виробленими ними звуками. Таким чином діти вчаться розпізнавати людей по голосах і все навколишнє по звуках природи з виробленими ними звуками.

9. Запобігання розвитку слухової депривації протезованого вуха

Бинауральное слухопротезирование снижает напряжение, утомляемость и сохраняет жизненную энергию

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність і зберігає життєву енергію

Слуховий депривацією називається значне погіршення в сприйнятті звуку і чіткість мовлення, що виникає на стороні не протезованого вуха у випадках тривалого використання одного (монаурального) слухового апарату і обумовленого цим відсутністю постійної звуковий стимуляції на НЕ протезованому вусі.

При слуховий депривації виникають функціональні та органічні зміни в центральних відділах органу слуху, що перешкоджають повноцінному аналізу складних звуків і сприйняття мови. В деяких випадках слухової депривації у пацієнтів, які тривалий час носили один слуховий апарат, бінауральне слухопротезування може бути мало успішним.

Ризик слуховий депривації особливо високий у немовлят і дітей раннього та переддошкільного віку. Тому запобігання слуховій депривації особливо важливе таким дітям цих вікових груп, і їм необхідно бінауральне слухопротезування у всіх випадках, коли немає медичних протипоказань

10.Немає негативного впливу тіньового ефекту голови

Бинауральное слухопротезирование обеспечивает восприятие звуков со всех направлений

Бінауральне слухопротезування забезпечує сприйняття звуків з усіх напрямків

Тіньовий ефект голови проявляється в тому, що звуки від джерела звуку, розташованих не прямо спереду або ззаду, а праворуч або ліворуч, приходять ослабленими до дальнього вуха на 3 дБ в низькочастотної частини спектра і на 16 дБ в високочастотної частини спектра в порівнянні з ближнім вухом .

Таким чином, при одному слуховому апараті тіньовий ефект голови значно послаблює мову та інші корисні звуки, що надходять на мікрофон слухового апарату з протилежного боку.

При бінауральному слухопротезуванні слухові апарати є на обох вухах, тобто по обидві сторони голови, і негативний вплив тіньового ефекту голови усувається і забезпечує сприйняття звуків з усіх боків. Більш того, але і навпаки, тіньовий ефект голови використовується слуховою системою для локалізації звуку. Ця перевага важлива для всіх вікових груп і професій.

11. Полегшення страждання від вушного шуму на обох вухах

Бинауральное слухопротезирование облегчает страдание от ушного шума на оба уха

Бінауральне слухопротезування полегшує страждання від вушного шуму на обидва вуха

Багато людей страждають вушних шумом – чують звуки, що виникають в органі слуху. Походження вушного шуму досі досліджується, а найбільш ефективним методом полегшення страждання від нього є маскування сильнішими звуками, посиленими слуховими апаратами. Але при монауральному слухопротезуванні вушний шум на стороні не протезованого вуха продовжує турбувати. Клінічні дослідження у таких пацієнтів показали, що у половини пацієнтів з вушним шумом відзначають зменшення інтенсивності вушного шуму при використанні двох слухових апаратів (бінауральному слухопротезуванні).
Маскування суб’єктивного шуму важливе для тих пацієнтів, які на нього страждають.

12. Задоволеність якістю звуку

Удовлетворенность качеством звука гораздо выше при бинауральном слухопротезировании

Задоволеність якістю звуку набагато вища при бінауральному слухопротезуванні

У серії психоакустичних досліджень у випробовуваних різного віку і з різною тривалістю користування слуховими апаратами оцінювали загальний «якість звуку» і «легкість сприйняття» в їх власному розумінні. Щоб виключити вплив на оцінку якості звуку неоднаковості апарату і гучності, в експериментах, по-перше, в обох випадках використовувалися ті ж слухові апарати, які були встановлені на праве і ліве вухо. По-друге, досягалася однакова суб’єктивно-сприйнята гучність як бінаурально, так і монаурально.

У всіх групах випробовувані показали більшу задоволеність «якістю звуку» і «легкість сприйняття» звуків з двома слуховими апаратами (бінаурально), ніж з одним (монаурально). Ця перевага важлива для всіх пацієнтів, але особливо для тих, хто цінує якість звуку і легкість сприйняття.