Аудіограма – що це таке?

audiogramma300_1925Аудіограма – це графік стану Вашого слуху, отриманий в результаті аудіометричного обстеження – порогової тональної аудіометрії

Тональна порогова аудіограма – графічне зображення порогів (рівнів) чутності тонів в децибелах в функції частоти стимулюючого тону, отриманих за допомогою аудіометра.

Поріг чутності – це мінімальний рівень звукового тиску тону, який викликає слухове відчуття; вимірюється в децибелах порогів чутності (дБ ПС) щодо стандартизованого порогу чутності нормально чуючих молодих дорослих. За допомогою головних повітряних телефонів, розміщених на вушній раковині, вимірюють пороги чутності повітряно-проведених тонів. За допомогою кісткового телефону, розташованого за вушною раковиною на кістці соскоподібного відростка, вимірюють пороги чутності кістково-проведених тонів. Пороги чутності повітряно і кістково-проведених тонів вимірюються умовно-рефлекторною заудіометрією (дітям від 7-8 місяців до 3-х років), ігровою аудіометрією (дітям у віці від 3 до 7 років) і суб’єктивною аудіометрією (дітям старшого віку і дорослим) .

Бланк тональної аудіограми показаний на малюнку 1. На горизонтальній осі аудіограми відзначені частоти, відповідні частотам аудіометра в діапазоні від 125 до 8000 Гц. Тони в діапазоні 125 -1000 Гц прийнято вважати низькими частотами, в діапазоні 2000 – 8000 Гц – високими. На вертикальній осі аудіограми відзначені рівні звукового тиску тонів в дБ ПС.

Рисунок 1. Бланк тональной пороговой аудиограммы с отмеченными по горизонтали степенями снижения слуха. Светло-серая зона соответствует диапазону звуков разговорной речи.

Малюнок 1. Бланк тональної порогової аудіограми з зазначеними по горизонталі ступенями зниження слуху. Світло-сіра зона відповідає діапазону звуків розмовної мови.

Діапазон звуків розмовної мови, розміщений на бланку аудіограми відображає рівні звукового тиску і частотні компоненти звуків мови – фонем. Зіставлення тональної порогової аудіограми з діапазоном звуків розмовної мови демонструє ступінь порушення сприйняття мовних звуків в залежності від ступеня зниження слуху і конфігурації порогової тональної аудіограми.

Тональна порогова аудіограма дозволяє графічно представити ступінь зниження слуху, співвідношення порогів чутності і діапазону звуків розмовної мови, конфігурацію аудіограми, тип приглухуватості.

image004При слухопротезуванні результати порогової тональної аудіометрії мають ключове значення для грамотного вибору типу і моделі слухових апаратів, ефективного налаштування їх електроакустичних параметрів.

Пороги чутності в нормі не перевищують 15 дБ ПС (малюнок 2).

Ступені зниження слуху

Утруднення сприйняття мови і оточуючих звуків залежить від ступеня зниження слуху. Ступінь зниження слуху по пороговій тональній аудіограмі обчислюють як середнє арифметичне порогів чутності повітряно-проведених тонів на частотах 500, 1000 і 2000 Гц.

Мінімальне зниження слуху 16-25 дБ

Рисунок 3. Пороги слышимости воздушно-проведенных тонов при минимальной степени снижении слуха.

Малюнок 3. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при мінімальному ступені зниження слуху.

Ускладнено сприйняття тихої мови в шумі. Мінімальне зниження слуху в дитячому віці призводить до утруднення сприйняття мови. При середніх порогах чутності 16 дБ учні не отримують до 10% мовної інформації, якщо вчитель знаходиться на відстані більше 1 метра. При середніх порогах чутності 20-25 дБ виникають проблеми з розпізнаванням мовних звуків с, ч, ф.

Легке зниження слуху 26-40 дБ

Рисунок 4. Пороги слышимости воздушно-проведенных тонов при легкой степени снижении слуха.

Малюнок 4. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при легкому ступені зниження слуху.

Ускладнено сприйняття тихої або віддаленої мови в тиші і шумі. Звичайна розмовна мова чутна в тиші, але в шумі розбірливість мови погіршується. Шепотну мову не чути. Легкий ступінь зниження слуху в дитячому віці призводить до того, що діти не отримують 25-40% мовної інформації, погано розрізняють приголосні звуки, напружуються при слуханні і швидко втомлюються, справляють враження розсіяних. Можуть розвиватися дефекти вимови, знижуватися успішність в школі.

Середнє зниження слуху 41-55 дБ

Рисунок 5. Пороги слышимости воздушно-проведенных тонов при средней степени снижении слуха.

Малюнок 5. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при середньому ступені зниження слуху.

Розмовна мова чутна на невеликій відстані від мовця, сприйняття мови в шумі значно погіршується. Тихі звуки і шепітну мову не чути. У дітей середній ступінь приглухуватості призводить до втрати 50-100% мовної інформації в залежності від умов слухання, діти можуть розуміти прості фрази зі знайомими словами на відстані до 1-1.5 метра. Для розуміння мови діти використовують зорову інформацію (читання з губ), словниковий запас бідний, мова спотворена, голос монотонний, багато приголосні вимовляються неправильно.

Важке зниження слуху 56-70 дБ

image012

Малюнок 6. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при тяжкому ступені зниження слуху.

Чутна гучна розмовна мова на близькій відстані від вуха. Діти зі зниженням слуху 55 дБ втрачають 100% мовної інформації; можуть розрізняти голосну мову на відстані до метра; мова не розвивається.

Глибоке зниження слуху 71-90 дБ

Рисунок 7. Пороги слышимости воздушно-проведенных тонов при глубокой степени снижении слуха.

Малюнок 7. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при глибокому ступені зниження слуху.

Чути дуже гучна мова біля самого вуха, розрізняють голосні звуки на відстані 30- 50 см від вуха.

Глухота

Рисунок 8. Пороги слышимости воздушно-проведенных тонов при глухоте.

Малюнок 8. Пороги чутності повітряно-проведених тонів при глухоті.

При глухоті середні пороги чутності перевищують 90 дБ ПС. У деяких випадках глухоти можуть бути чутні гучні звуки, крик у вушну раковину. При клінічній глухоті слухові пороги не визначаються при стимуляції рівнем звукового тиску 120 дБ ПС, реакція на звукові стимули відсутня. Слухомовне спілкування неможливо.

Конфігурації тональної порогової аудіограми

Горизонтальна конфігурація – тональні пороги для всіх аудіометричних частот реєструються в коридорі 20 дБ втрати слуху.

Рисунок 9. Горизонтальная конфигурация пороговой тональной аудиограммы.

Малюнок 9. Горизонтальна конфігурація порогової тональної аудіограми.

Висхідна конфігурація – тональні пороги низьких частот нижче тональних порогів високих частот як мінімум на 20 дБ втрати слуху

image020

Малюнок 10. Висхідна конфігурація порогової тональної аудіограми

Полого спадна конфігурація – тональні пороги високих частот нижче тональних порогів низьких частот як мінімум на 20 дБ.

Рисунок 11. Полого нисходящая конфигурация пороговой тональной аудиограммы

Малюнок 11. Помірно спадна конфігурація порогової тональної аудіограми

Низькочастотна конфігурація – тональні пороги чутності ізольовано знижені в низькочастотній області.

Рисунок 12. Низкочастотная конфигурация пороговой тональной аудиограммы

Малюнок 12. Низькочастотна конфігурація порогової тональної аудіограми

Високочастотний конфігурація – тональні пороги чутності ізольовано знижені в високочастотній області.

Рисунок 13. Высокочастотная конфигурация пороговой тональной аудиограммы

Малюнок 13. Високочастотна конфігурація порогової тональної аудіограми

Стрімчаста конфігурація – високочастотна втрата слуху з різницею між порогам чутності низьких і високих частот понад 20 дБ на октаву (рисунок 14).

image028

Малюнок 14. Обривиста конфігурація порогової тональної аудіограми